top of page

Campanya #JoTransmetoXoà

El terme Xoà (“catàstrofe” en hebreu) al·ludeix a la persecució i anihilació sistemàtica, burocràticament organitzada pels nazis de 6.000.000 de jueus i també diverses minories que es va desenvolupar en 1933 fins a 1945 a Europa.

Iom HaXoà és un dia per a recordar i commemorar però també, és una data per a reafirmar el nostre compromís, prendre consciència i actuar contra tota forma de discriminació.

Al dia d'avui, la promoció i propagació dels discursos d'odi es generen amb major difusió que abans. L'espai públic, les xarxes socials i els mitjans de comunicació, s'han convertit en les principals eines de divulgació de l'odi dins de la societat i d'idees negacionistes que eliminen la veritable història de l'holocaust.

Són cada vegada menys els supervivents de la Xoà que són presents en la nostra societat i lamentablement, els seus testimoniatges es van perdent amb el pas dels anys.

Entenem que és el nostre compromís i deure com a educadors de Projecte Xoà Barcelona, continuar transmetent els seus relats i històries que marquen el llegat i la memòria de la Xoà, perquè continuïn perdurant en el temps i siguin recolzats de generació en generació.

Enguany i a causa del context actual, hem llançat la campanya “#JoTransmetoXoà” en la qual convidem a tots al fet que puguin compartir en xarxes socials utilitzant el #JoTransmetoXoà, els seus motius de per què és important continuar transmetent la història de la Xoà.

Campaña #YoTransmitoShoá

El término Shoá (“catástrofe” en hebreo) alude a la persecución y aniquilación sistemática, burocráticamente organizada por los nazis de 6.000.000 de judíos y también varias minorías que se desarrolló en 1933 hasta 1945 en Europa.

Iom Hashoá es un día para recordar y conmemorar pero también, es una fecha para reafirmar nuestro compromiso, tomar conciencia y actuar contra toda forma de discriminación.

 

Al día de hoy, la promoción y propagación de los discursos de odio se generan con mayor difusión que antes. El espacio público, las redes sociales y los medios de comunicación, se han convertido en las principales herramientas de divulgación del odio dentro de la sociedad y de ideas negacionistas que eliminan la verdadera historia del holocausto.

 

Son cada vez menos los supervivientes de la Shoá que están presentes en nuestra sociedad y lamentablemente, sus testimonios se van perdiendo con el paso de los años. 

 

Entendemos que es nuestro compromiso y deber como educadores de Proyecto Shoá Barcelona, continuar transmitiendo sus relatos e historias que marcan el legado y la memoria de la Shoá, para que sigan perdurando en el tiempo y sean respaldados de generación en generación. 

Este año y debido al contexto actual, hemos lanzado la campaña “#YoTransmitoShoa” en la que invitamos a todos a que puedan compartir en redes sociales utilizando el #YoTransmitoShoa, sus motivos de por qué es importante continuar transmitiendo la historia de la Shoá. 

bottom of page