top of page

Camps nazis
Campos nazis

Des de 1933 fins a 1945, els nazis van establir més de 44.000 camps i altres centres d'empresonament (incloent els guetos). El propòsit d'aquests eren varis però sense lloc a dubte, es destaquen les seves pràctiques de treball forçós, detenció de persones i els assassinats massius a través de la utilització d'eines perfectament planificades. 

Si bé el terme camp de concentració és generalment utilitzat per a definir aquest tipus de centres d'empresonament, no tots funcionaven com a tal i existien diferents establiments de diferents tipus:

Desde 1933 hasta 1945, los nazis establecieron más de 44.000 campos y otros centros de encarcelamiento (incluyendo los guetos). El propósito de estos eran varios pero sin lugar a duda, se destacan sus prácticas de trabajo forzoso, detención de personas y los asesinatos masivos a través de la utilización de herramientas perfectamente planificadas. 

 

Si bien el término campo de concentración es generalmente utilizado para definir este tipo de centros de encarcelamiento, no todos funcionaban como tal y existían diferentes establecimientos de distintos tipos: 

Campo_de_concentración_de_Mauthausen-_Gusen_I.jpg

Camps de concentració

Per a la detenció de civils que eren vists com a possibles o reals “enemics del Reich”. Els camps de concentració servien baix tres propòsits: 

  • Concentració de persones per temps indeterminat

  • Eliminació d'individus i grups minoritaris de persones 

  • Explotació laboral baix treball forçós dels presoners 

 

Banjica, Bardufoss, Bergen-Belsen, Bogdanovka, Bredtvet, Crveni krst, Vught, Transnistria, Vaivara, Mauthausen, Sachsenhausen, Stutthof, Auschwitz 1, Ravensbrück, Lublin (després va passar a ser Majdanek), Oranienburg, Hinzert, Osthofen, Langenstein-Zwieberge, Le Vernet, Risiera di San Sabba

Foto: Camp de Mauthausen

Campos de concentración

Para la detención de civiles que eran vistos como posibles o reales “enemigos del Reich”. Los campos de concentración servían bajo tres propósitos: 

  • Concentración de personas por tiempo indeterminado

  • Eliminación de individuos y grupos minoritarios de personas 

  • Explotación laboral bajo trabajo forzoso de los prisioneros. 

 

Banjica, Bardufoss, Bergen-Belsen, Bogdanovka, Bredtvet, Crveni krst, Vught, Transnistria, Vaivara, Mauthausen, Sachsenhausen, Stutthof, Auschwitz 1, Ravensbrück, Lublin (luego pasó a ser Majdanek), Oranienburg, Hinzert, Osthofen, Langenstein-Zwieberge, Le Vernet, Risiera di San Sabba

Foto: Campo de Mauthausen

Camps de treball forçós

En aquesta mena de camps, el règim Nazi va explotar brutalment el treball dels presoners sota condicions inhumanes (falta d'equip, roba, alimentació i descans) que allí s'establien. 

Arbeitsdorf, Breitenau, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mežaparks, Kaufering/*Landsberg, Klooga, Berlin-*Marzahn, Mauthausen-*Gusen, Mittelbau-Daura, Neuengamme, Plaszów, Sashsenhausen, Salaspils, Soldau, Stutthof, Ravensbrück, Gross-*Rosen, Natzweiler-*Struthof.

Campos de trabajo forzoso

En este tipo de campos, el régimen Nazi explotó brutalmente el trabajo de los prisioneros bajo condiciones inhumanas (falta de equipo, ropa, alimentación y descanso) que allí se establecían. 

 

Arbeitsdorf, Breitenau, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mežaparks, Kaufering/Landsberg, Klooga, Berlin-Marzahn, Mauthausen-Gusen, Mittelbau-Dora, Neuengamme, Plaszów, Sashsenhausen, Salaspils, Soldau, Stutthof, Ravensbrück, Gross-Rosen, Natzweiler-Struthof.

Campos de trabajo forzoso.jpg
•_Campos de tránsito.jpg

Camps de trànsit

Els camps de trànsit funcionaven, com ho indica el seu nom, com a instal·lacions de detenció temporal per als jueus que esperaven per la seva deportació a altres centres d'extermini. 

 

Amersfoot, Bolzano, Westerbork, Malchow, Terezín, Lwów.

Campos de tránsito

Los campos de tránsito funcionaban, como lo indica su nombre, como instalaciones de detención temporal para los judíos que esperaban por su deportación a otros centros de exterminio. 

 

Amersfoot, Bolzano, Westerbork, Malchow, Terezín, Lwów.

Camps per a presoners de guerra

Principalment per a presoners de guerra de les Forces Aliades, en els quals també s'incloïen a polonesos i soviètics.


Falstad, Grini, Breendonk, Niederhagen.

Campos para prisioneros de guerra

Principalmente para prisioneros de guerra de las Fuerzas Aliadas, en los que también se incluían a polacos y soviéticos. 


Falstad, Grini, Breendonk, Niederhagen.

Campos para prisioneros de guerra_edited.jpg
Campos de exterminio.jpg

Camps d'extermini

Establerts exclusivament per a l'assassinat d'un gran nombre de persones immediatament després de la seva arribada al lloc. Van existir 5 centres d'aquest tipus dirigits principalment per a l'extermini de jueus.

Bełżec, Chelmno, Jasenovac, Majdanek, Maly Trostenets, Sajmiste, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau

Campos de exterminio

Establecidos exclusivamente para el asesinato de un gran número de personas inmediatamente después de su llegada al sitio. Existieron 5 centros de este tipo dirigidos principalmente para el exterminio de judíos.  

 

Bełżec, Chelmno, Jasenovac, Majdanek, Maly Trostenets, Sajmiste, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau

Diseño sin título (3).jpg
bottom of page